Založ si blog

Deň pred voľbami

Deň pred predčasnými voľbami

Už 23. rok, od „nežnej“, blúdime po „púšti“ beznádeje, boja o moc, korupčníctva, právnej, sociálnej neistoty, atď., atď. Nie a nie nájsť východisko z bludného kruhu stále sa opakujúcich nič neriešacich volieb, „pravidelného“ striedania, pri kormidle moci, pravicovo a ľavicovo orientovaných  vládnych koalícií, zlepencov s podobne štrukturovanou opozíciou. Toto striedanie mi pripomínu trpku životnú skúsennosť mládeho právnika, ktorý začínal svoju prax u svojho otca. Po preštudovaní obsiahleho, dlhotrvajúceho, neukončeného súdneho sporu prišiel za otcom a spytuje sa prečo tak jasný a jednoznačný súdny spor je ešte nevyriešený. Otec sa iba pousmial a povedal: „A ty by si bol za čo vyštudoval“?!

Striedanie „mocí“ na Slovensku mi pripadá akoby sa politická opozícia a koalícia „dopredu“ dohodli „na žalobe a obhajobe“, v zmysle „každý chvíľku ťahá pílku“, „psí brešú  a karavána ide ďalej“! „Svorne“ preťahujú stanovenie priorít, prijatie reforiem, začínajú všetko znovu a znovu „od píky“. Svorne „mútia vodu“ v ktorej sa „dobre chytajú ryby“ a zahmlievjú odvekú pravdu, že: „Zdravá demokrsatická spoločnosť nie je arénou v ktorej jednotlivci sledujú svoije vlastné ciele“. Svojim konaním, vystupovaním v parlamente, v predvolebnej kampani sa pasujú priam do úlohy „samozvaných vodcov“ a svojou predstieranou blahosklonnosťou si uzurpujú moc, pripisujú zásluhy a sľubujú aj nemožné. Tak to u nás funguje od nežnej, v každej predvolebnej kampani a sľubované zmeny nikde. Asi chceme od naších politikov veľa, aj sľúbiť aj splniť? Nakoniec posúďme sami, čo sa zmenilo od roku 2008, kedy som napísal nasledujúci článok.

Politikárčenie

Politika a politici boli a sú brzdou Slovenska. Politika je nástroj, prostriedok, forma a metóda dosahovania cieľov, napĺňania priorít, riešenie problémov spoločnosti. Nie cieľ,  politikárčenie, na obohacovanie, presadzovanie osobných záujmov. Politikárčenie sa na Slovensku vždy riadilo  americkým spôsobom, v zmysle: „Japonci hovorievajú: Sústreď sa na problém a nie na toho kto  ho spôsobil. V amerických inštitúciách sa všetko točí okolo  toho, kto to zbabral, čia hlava padne. V japonských – okolo  toho, čo je zbabrané a ako to vyriešiť. Na nikoho nič nezvaľujú.( Michael Erichton).  Žiaľ takto u „Nás“ bolo, je a ako vidieť ešte aj dlho bude.

Politici na Slovensku majú plné ústa „svojej“ demokracie a popierajú jej základnú definíciu: „Demokracia je vláda ľudu, v ktorej najvyššia moc patrí ľudu, ktorý ju vykonáva  buď priamo alebo prostredníctvom zástupcov volených v slobodných voľbách“. Pritom si neuvedomujú, že: Demokracia sama nezaručuje nič. Ponúka príležitosť uspieť. Ale nesie aj riziko neúspechu. Prísľubom demokracie je „život, sloboda a hľadanie šťastia“ (Tomas Jefferson).

Náš život, „sloboda“ a hľadanie šťastia ozaj boli iba prísľubom demokracie v roku 1948 i 1989. Žiaľ politika a politici „nenaplnili ho činmi“, nedokázali „uspieť“ pred vlastným národom. Potom neviem o akej demokracii naši politici neustále „melú“. Za opravdivú demokraciu ľud vyšiel do ulíc, aj ju vydobyl.  Žiaľ nevykonával ani nevykonáva  „najvyššiu moc“ „priamo“ ale prostredníctvom zástupcov volených v „slobodných“ voľbách.    V „slobodných“ voľbách, v ktorých už aj ľud, volič nemôže vykonávať svoje volebné právo priamo ale prostredníctvom politických strán. Akoby sám nedokázal, nevedel lepšie, kto ho má zastupovať v parlamente, v štátnej, verejnej správe! Politici si prisvojili aj „najvyššiu moc“, ktorá patrí ľudu, pomocou volebného zákona, ktorý si aj sami schválili. Všetko v zmysle „sami sebe“! A výsledok? Región zastupuje zastupujúci politickú stranu, ktorý ani nemusí byť z regiónu, ktorý nepozná jeho problémy a možno ani nemá záujem ich riešiť, starať sa o to aby sa vyriešili.. To je demokracia, to sú slobodné voľby?  Potom sa nečudujme, že veľa ľudí si povie: „Ak je to tak, potom už nech sa aj volia sami“! Medzi nich budem patriť aj ja, kým sa nezmení volebný zákon. Nemienim byť naďalej „rukojemníkom“ žiadnej politickej strany. „Môj zástupca“ nemusí byť politicky organizovaný, ani kandidovať za žiadnu stranu, len nech bude „človek“. Umožníme tomu človeku kandidovať! Ako?

–  Nepleťme si politiku s politikárčením. Politické strany považujme ako „politická orientáciu“, organizačnú jednotku, „kmeňová príslušnosť“, hobby, koníček. Dajme ich mimo štát, nepodporujme ich zo štátnej pokladnice. Dajme ich na takú úroveň ako plánujeme dať cirkev. Vysporiadajme sa z nimi tak ako Česi a iné štáty s cirkvou.

–  Politika v okresoch, krajoch, regiónoch by sa mohla robiť v odborných  sekciách, kde by delegovali svojich zástupcov politické strany, „prístup“ by aj „bezpartajní“.

–  Zmeňme volebný zákon, volebný systém na viacobvodový  s jedinou kandidátkou všetkých politických strán i nezávislých kandidátov pre príslušný počet „zástupcov ľudu“ za volebný obvod.

Takto zvolení  zástupcovia už nebudú mať „povinnosť hájiť farby strany“, „prinútení“ byť „nezávislo – závislí“. Každý bude „závislý“ na spokojnosti svojich voličov, prosperite volebného obvodu, ktorý zastupuje. Asi preto naša „zastupiteľská demokracia“ nikdy nebola, nie je ani nemôže byť „funkčná“, lebo je založená  na „kupeckých počtoch“ a „moci“.

Škoda, že je to iba sen. Snom je aj zmena volebného systému. Politici sa neustále vyhovárajú, že sa to nedá, na  iné „demokracie“, iné štáty. Pritom aj  najstaršie demokracie prispôsobujú definície   Tomasa Jeffersona či  Abrahama Lincolna konkrétnym podmienkam v zmysle: „V každej spoločnosti, každá generácia musí vykonať demokraciu v praxi odznova prevziať jej zásady z minulosti a aplikovať ich v praxi  nového veku v zmenenej spoločnosti“. A tiež: „Skúsenosť v demokracii je ako životná skúsenosť – večne sa mení, má nekonečne veľa podôb, niekedy je búrlivá a o to cennejšia, lebo prešla skúškou nepriazne. (Jimmy Carter).

Takto chápané demokracie to už nie je nič pre našich politikov, naše politické strany. „Zásady z minulosti“, dokonca aj iných demokracií,  sú im tŕňom v oku. „Zväzujú im ruky“, nútia premýšľať a to „bolí“. Potom sa ani nemôžeme čudovať vtipu, že: „Japonsko, Švédsko, Dánsko nikdy nedobehneme i keby nám vybehli v ústrety„. Ako by sme aj mohli, keď stojíme, ideme opačným smerom, niekedy aj cúvame. Žiaľ naším politikom to vyhovuje. Pýšia sa výsledkami prieskumov, obľúbenosťou, vstupom do EÚ, Schengenu.

Čo má z toho „ľud, ktorému patrí najvyššia moc“? V súčasnosti aj tá patrí ľudu už len jeden deň za štyri roky, prípadne za dva. Pokúšal sa to zmeniť už viac krát, no vždy nasledovalo iba 40 ročné blúdenie. Zatiaľ sa jeho základné ľudské právo na dôstojný život nenaplnilo. Kedy sa to stane? To nik nevie! Zatiaľ to trpezlivo znáša. Vie, že „nežná“ už síce dospelá, má 18, no Slovensko má zatiaľ „iba 15“.    Dúfa, že „nežná“ dozreje, Slovensko dospeje, s nimi aj politici. Nechcú vedieť, že: „Ak jestvuje nejaké tajomstvo úspechu, tak je to schopnosť prijať cudzie hľadisko a vidieť veci z perspektívy druhej osoby“ (Henri Ford), a tiež, že:  „Hádky by netrvali dlho, keby bola vina vždy len na jednej strane“.

Čo sa dá robiť? Nič, len im pripomenúť, že: „Vlády v demokracii neudeľujú základné slobody vymenované Jeffersonom. Vlády sú na ochranu týchto slobôd, na ktoré má každý  jednotlivec nárok, právo už samou svojou  existenciou“. A my existujeme, sme tiež tu.

Kyjov, 28. januára 2008                                         Andrej Čuba

 

Nič nové „pod slkom“, iba nové, dokonca predčasné voľby. Znovu sľuby, sľuby a ešte raz sľuby. Nič o spoločnom postupe ľavice a pravice. Hádky a vzájomné obviňovanie sú už ich pomaly jedinou „náplňou práce“.  Nič o „kolektívnej múdrosti“, prioritách, reformách, „ochrane slobôd jednotlivca“. Stále je to iba o moci! Dávno už sme predsvedčení, že „Moc korumpuje a preto žiadnej ľudskej bytosti alebo skupine  sa nesmie z nej dať príliš veľa a príliš dlho“(A.Huxley) a náš volebný systém nás k tomu priamo núti! Tu je asi podstata celej našej mizérie. Čo s tým? Zajtrajšie voľby na to odpoveď iste nedajú. Čakájú nás horúce chvíle zmien volebného systému, územného členenia, štátnej správy a sfunkčnenia referenda. Bude to ťažké lebo parlament „sfunkční“ aj „jeden“ volič a referendum iba nadpolovičná väšina a pri tom ešte nie je pre parlament ani záväzné. To je „vláda ľudu“ na slovenský spôsob. Na presadenie „naozajstnej vlády ľudu“, pravdepodobne nebudeme mať dostatok „duchovnej energie“. Budeme musieť si ju vydobyť, nie vydobiť, lebo: „Ak národ  vyčerpá svoju duchovnú eneregiu, ani to najlepšie politické usporuadanie alebo priemyselný rozvoj ho nezachráni pred pádom. Strom s butľavým kmeňom dlho nevydrzí (A. Solženicyn).

Už aj Slovensko dospelo, škodá, že iba fyzicky. Mladí sú v uliciach,  začali „nežnú“, protesty proti Gorile, Sasanke. Požiadavky protestov sa upresnia, zrealnia, budeme ich „môcť“ a musieť podporiť aby aj na Slovensku sa konečne nastolila „vláda ľudu“. Zatiaľ našim politikom náš „holubičí“ národ vždy uveril i naletel. Sú tú predčasné voľby, ale aj protesty, ľudia sú v uliciach, zatiaľ iba v malom počte, zrejmä národ ešte nevyčerpal svoju, „duchovnú silu“. Dokedy mu ešte vydrží? Presný dátum nik nemôže vedieť. Všetko visí na tom ako dopadnú zajtrajšie voľby, no predovšetkým na tom, ako výsledky volieb prijmu mocichtiví politici. Dúfajme, že zodpovedne pristúpia k zostavovaniu vlády a neurobia z toho „arénu na presadzovanie strníckych a osobných cieľov“. Rád by som bol keby to aj tak bolo, hoci je ťažko tomu uveriť. Čakám, že ma príjemne prekvapia. Ak nie, čo sa dá iné robiť, „vyženú nás do ulíc“, odpratať „bútľavý strom“. Mám na to aj výbavu, no na taký „starý, zhnitý, vekom poškodený, bútľavý strom“, už ju nebudem potrebovať, rospadne sa sám. Bude potrebné iba pozametať, umyť ulice a nebude k tomu potrebné ani vodné delo.

 

Podplácanie

13.03.2012

Máme po voľbách do NR SR v ktorých kandidovalo „26 politických strán“. Zoznam zaregistrovných kandidátov má 16 strán formátu „A3“. Pri voľbách sme „vyfasovali“ 26 hlasovacích viac »

Deň po voľbách

12.03.2012

Deň po voľbách Predčasné voľby 10 3.2012 znovu sa potvrdili pravdu „otcov“ demokracie T. Jeffersona a A.Lincolna, že: „Kým túžba po slobode je azda vrodená, demokracii v praxi sa treba viac »

Voľby

06.03.2012

Voľby do parlamentu, aj regionálne, už dávno prestali pre mňa byť zaujímavé. Stále toto isté, politika a politické strany. Nemám nič voči ním, ale prečo by mali oni o všetkom rozhodovať? viac »

británia, severné írsko, londonderry, auto, výbuch, explózia, útok, teroristi

Štyroch mužov zadržaných po výbuchu nálože v Londonderry prepustili

22.01.2019 06:35

Nálož bola zrejme umiestnená v ukradnutom vozidle donáškovej služby.

obedy, deti, jedlo, predškolák, škôlka

Predškoláci jedia zadarmo, v škôlkach to zaškrípalo

22.01.2019 06:00

Od januára už jedia najstarší škôlkari oficiálne zadarmo. Nová legislatíva však v praxi spôsobuje problémy.

rivlin, porošenko

Porošenko dúfa, že Izrael uzná hladomor na Ukrajine za genocídu

21.01.2019 23:02

Hladomor v Sovietskom zväzr umelo vyvolal vtedajší diktátor Josif Stalin.

Gazprom

Rusi sľúbili, že plyn naďalej potečie cez Ukrajinu a Slovensko

21.01.2019 22:23

Rusko sa zaviazalo, že bude pokračovať v dodávkach plynu do Európy cez Ukrajinu aj po roku 2019, uviedol eurokomisár Maroš Šefčovič.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 5
Celková čítanosť: 5155x
Priemerná čítanosť článkov: 1031x

Autor blogu

Kategórie

Archív